News Section

Request your gracious presence on the 25th establishment day....

31 Dec 18

श्री PUCAN, ASIA तथा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू,

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकाे २५अाै. वार्षिकाेत्सव एवम् रजत महाेत्सव समाराेहमा उपस्थितिका निमित्त